0%
Lights Toggle

عبور از خیاباندر این بازی ساده اما جالب شما باید از خیابان عبور کرده اما به ماشین های عبوری برخورد نکنید…..از جهت های بالا و پایین استفاده کنید.
بعد از اینکه از خیابون عبور کردید برید کنار خونه تا به مرحله بعد برید

Game Categories

Do You Like This Game?

Embed this game on your MySpace or on your Website:

× بستـن تبلـیــغ
× بستـن تبلـیــغ